Communications Strategist

Jag brinner för kommunikationskonsten: att flytta information och skapa dialog mellan organisationer och individer, varumärken och konsumenter, mellan chefer och anställda. Mina uppdragsgivare finns i vitt skilda branscher och uppdragen varierar. Skillnaderna ser jag som en fördel – en möjlighet till synergi. Ofta kan erfarenheter, kommunikationssätt och metoder lånas branscher emellan. På så vis kan man kliva ur låsta tankesätt och hitta nya kommunikationsvägar.

Arbetet är krävande och givande. För att lyckas använder jag både ögon och öron: min förmåga att läsa mig in i situationer, hantera problem och frågeställningar, allt som är avgörande för att rätt beslut fattas i kommunikationsarbetet.

Ibland tar jag reda på hur läkare ser på vissa typer av läkemedel. Ibland bidrar jag till att ett bostadsområde får ett namn och en effektiv marknadsföring. Ibland lanserar jag en smyckeskollektion. Ibland hjälper jag en gymkedja att rekrytera fler medlemmar. Ibland gör jag något helt annat.

Ofta blir jag anlitad med ansvar för alla de strategiska områdena: ledning, planering, genomförande och uppföljning av kommunikationsarbetet. Ofta använder jag mig av all den erfarenhet jag fått från mina olika kommunikatörsroller: som producent, specialist och strateg. Alltid går jag in i uppdraget med samma inställning. Att förenkla det svåra. Och förtydliga det otydliga.