Leadership Training Program

Bli den ledare du vill vara

Hitta dina styrkor och dina utvecklingsområden – och skapa en positiv förändring som är hållbar i ditt ledarskap. Med ökad kunskap blir din samverkan med andra människor mer friktionsfri – och därmed effektivare. Leadership Training Program sker i öppet format vilket även ger dig möjlighet att ta del av andras erfarenheter och reflektioner under utbildningen.

I vår nya ledarskapsutbildning kommer vi att samarbeta med några riktigt spännande aktörer på marknaden för att kunna erbjuda ett unikt innehåll. Vi tydliggör ditt inre ledarskap, dina drivkrafter och värderingar. Vi ger dig ökad självkännedom genom IPUs effektiva analysverktyg. Vi kartlägger din ”arena” – vilka förutsättningar som finns, hur du kan göra skillnad, vad kan du inte påverka – och mycket mer. I avslutningsfasen förankrar vi de nya kunskaperna och ser till att din ledarutbildning blir mindre snack och mer verkstad. Tillsammans får vi det att hända!

Utbildningen sker i mindre grupper och sträcker sig över 6 månader. Vi möts fyra gånger (2 heldagar i rad per tillfälle). Mellan träffarna tränar du dina färdigheter i verkligheten och avsätter tid för egna studier, t ex genom utvald litteratur, våra podcasts, filmer och konkreta praktiska övningar och uppgifter.

Utbildningen startar vid två tillfällen per år. OBS! Begränsat antal platser.

För mer information samt bokning, kontakta Marie W Schjölin, tel 070-530 58 45. E-post marie@zestforlife.se

 

Nyhet!

Leadership Training Individual

Leadership Training Individual är en helt ny utbildning som riktar sig till ledare inom en rad olika branscher och som tidigare genomgått en grundläggande ledarskapsutbildning.

Genom ett individuellt 10-stegsprogram tränar och utbildar vi dig i ditt ledarskap genom teori, IPU-analys, personlig coachning och praktiska övningar. Leadership Training Individual är utmärkt för dig som verkligen vill gå på djupet i din ledarutveckling. Genom individuell planläggning av utbildningen finns också större möjlighet för dig att själv kunna styra över utbildningstillfällena.

Utbildningen planeras efter din agenda.

För mer information samt bokning, kontakta Marie W Schjölin, tel 070-530 58 45. E-post marie@zestforlife.se