Start Director

Förr var jag Art Director. Efter en gedigen utbildning på RMI Bergs i yngre år, tog jag mig an yrkets utmaningar: att skapa identitet åt företag och organisationer, att grafiskt utforma kommunikation och kampanjer, att förvalta, förädla och bygga varumärken genom visuell kommunikation. Det var då.

Idag har jag en annan roll. Mitt yrke kräver samma kommunikativa kompetens men mer erfarenhet. Och så har jag adderat ytterligare en viktig aspekt; förståelsen för hur människan fungerar. Det som visserligen ingen förstår till fullo – men åtminstone blir vissa principer klarare genom utbildning och erfarenhet.

Låt mig ta ett exempel:

En organisation vill förnya sin identitet. Arbetet inkluderar arbetsgrupper med projektledare, produktionsledare, art directors, assisterande formgivare, fotografer, filmproduktionsbolag, webbutvecklare – alla som kan tänkas behövas i dagens kommunikationsarbete. Några sitter internt, andra externt. Uppdraget är ju till synes enkelt – att uppnå målet. Men arbetet involverar människor. Med olika personligheter, synsätt, ambitioner, förståelse för uppgiften, vilja att genomföra den och vilja att samarbeta med varandra. Vem kan få dem att lösa uppgiften?

Det krävs en Start Director. En person med ledarförmåga som förstår det kommunikativa uppdraget. Men som också kan förmå människor att fokusera på uppgiften, entusiasmera dem, leda dem in i arbetet, förtydliga deras roller och få dem att samarbeta mot ett bra mål. Att starta upp uppdraget och få alla på banan, i samma riktning.

Jag är Start Director. Ring mig.