Executive Business Coach

Allt fler ledare tillåter sig att coachas. Vilken mänsklig individ klarar att ensam vara bäst på ledarskap, förstå sina egna svagheter och styrkor, förstå gruppdynamiken bland anställda och samtidigt, gång på gång, nå nya mål – utan lite hjälp och stöd på vägen? Undersökningar visar att närmare 80% av de ledare som låtit sig coachas har upplevt tydliga skillnader i resultat och arbetstillfredställelse*. Det som gör det är kul att gå till jobbet, i ett annat ord.

När jag kliver in som coach kartlägger jag din arbetssituation och din roll i yrket. Med rätt förutsättning (och din egen vilja att lyckas) skapar vi tillsammans utveckling och en hållbar förändring i din yrkesroll. Ibland har man turen att den smittar av sig även i ditt privata liv. Vi ringar in de problem som du måste acceptera och de som du faktiskt kan göra något åt. Snart har vi ökat din produktivitet, kvaliteten på ditt arbete och din förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Och gjort din arbetsdag lite gladare.

Arbetet som coach kräver ansvar. Därför är jag certifierad i yrket och jag arbetar efter ICFs etiska regler. Jag är också ackrediterad användare av en rad effektiva verktyg som utvecklats för coachningsarbetet. Utöver det har jag ytterligare fem specialiserade coacher i mitt nätverk när situationen så kräver.

Fem anledningar att anlita mig som coach:

  • Utveckla ditt ledarskap

  • Lägg din energi på rätt saker

  • Bli bättre på att entusiasmera andra

  • Öka din kvalitet

  • Öka din produktivitet

* ”Case Study on the Return on Investment of Executive Coaching” gjord av Metrix Global LLC 2001 (baserad på företag på Fortune 500-listan som använder coachning).