Vässa ditt ledarskap!

Utveckling sker inte bara av sig självt. Det är du som påverkar din egen framtid. Genom två nya diplomeringsprogram kan jag garantera utveckling. Leadership Training Individual när det passar dig bäst att träna på egen hand och i egen takt via uppgifter, ljudfiler varvat med individuella möten och coachning. Leadership Training Together är för dig som längtar efter ett sammanhang där du kan bolla frågeställningar och case från din verklighet med en liten grupp andra ledare från olika branscher.

 

Vill du vässa ditt ledarskap på dina egna villkor?

Leadership Training Individual är ett ledarprogram för dig som varken har tid, lust eller möjlighet att vara borta från arbetet flera heldagar under hösten. Ändå lockas du av utveckling och vill ha ett diplom för genomförd ledarskapsutbildning. Leadership Training Individual pågår i 5 månader (aug-dec 2016), anpassas efter din kalender och innehåller träning i det moderna ledarskapets grundstenar:

• Träning och individuella uppgifter i fyra moduler:

1). Ditt inre ledarskap/Att leda dig själv
2). Att leda andra/Att interagera
3). Att leda verksamheten/Din arena
4). Ledarmästerskapet/Förankringen

• Tre individuella coachningstillfällen (under perioden)

• Träning inom två valfria teman, till exempel:

– Att tala inför publik
– Gruppdynamik och effektiva team
– Situationsanpassat ledarskap, att avgöra teamets mognad
– Det coachande förhållningssättet
– Personlig effektivitet, “self-leadership”
– Kommunikationstekniker för att nå fram till medarbetarna
– Den medvetna närvaron och mindfulness-tekniker

• Stöd i handlingsplanen och implementeringen av nya lärdomar och insikter.

• Diplom.

Kostnad: 25 000 kr* som kan debiteras med 5 000 kr/månad i 5 månader, aug-dec 2016. Ordinarie kostnad: 40 000 kr. Moms tillkommer.

 

Saknar du input från likasinnade?

I Leadership Training Together möts vi över en frukost fem fredagar i centrala Stockholm. Du tar med dina erfarenheter, utmaningar och frågeställningar för att bolla frågor tillsammans med andra ledare från olika branscher. Du tar del av teorier och modern forskning kring ledarskap på hjärnans villkor och får en individuell uppgift mellan varje träff. Vid sista tillfället gör alla deltagare en kort presentation av sina insikter från ledarträningen.

• Ledarforum fem fredagar kl 8.30-10.00 inkl frukost:

1). Tema: Self-leadership – fre 26 augusti
2). Tema: Att leda andra, kommunikation – fre 16 september
3). Tema: Emotionell Intelligens – fre 14 oktober
4). Tema: Förutsättningar, stöd och krav – fre 11 november
5). Tema: Förhållningssätt – fre 9 december

• Stöd i handlingsplanen och implementeringen av nya lärdomar och insikter.

• Diplom.

Kostnad: 7 500 kr*. Debiteras vid uppstart i augusti 2016. Ordinarie kostnad: 12 000 kr. Moms tillkommer.

* Early Bird-erbjudande!

Ovanstående priser gäller vid anmälan senast onsdag 22 juni 2016. Anmälan är bindande men går att överlåta till en kollega. Vid avbokning debiteras 50% av totalbeloppet. Om forumet Leadership Training Together enligt ovanstående datum blir fullbokat och nya datum blir aktuella räknas inte anmälan som bindande.

 

Välkommen!

Marie W Schjölin

Anmälan till: marie@zestforlife.se