Utbildning: Att leda i förändring

Den här utbildningen ger praktiskt stöd till dig som leder en organisation där förändring sker eller är på gång. Det kan vara i form av omorganisation, effektivisering, ökad konkurrens eller nya arbetssätt. Utbildningen är uppbyggd utifrån upplevelsebaserat lärande, det vill säga vi varvar teori, övningar och reflektion. Du får bland annat idéer kring hur du leder i förändringens olika faser, kunskap om några av de mest använda förändringsmodellerna, vad du ska tänka på i den viktiga kommunikationen, olika motreaktioner och hur du får tillit och engagemang samt motiverar nya beteenden hos medarbetarna.

 

Innehåll:

• Förändringens två parallella uppgifter

• Att göra förändringen tydlig och trovärdig

• Din egen syn på förändringen – kommuniceras eller ej?

• Stötta nya beteenden vid förändring

• Förståelse för hur förändring kräver hanterande av känslor

• Konkreta åtgärder som minskar stress vid förändring

• Råd för lyckad förändringskommunikation

• De vanligaste fallgroparna vid förändring

• Centrala verktyg för dig som leder i förändring

• Genomgång av tre etablerade modeller för förändringsledning

 

För vem?

Utbildningen är avsedd för ledare med ansvar för resultat och individer. Den passar såväl den som är ny i sin roll som mer erfarna ledare.

 

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge en trygghet i och förståelse för hur ledarskapet behöver hanteras för att effektivt och framgångsrikt optimera förändringsprocesser. Målsättningen är att alla deltagare ska få med sig konkreta modeller, metoder och verktyg för att hantera de två parallella processer som pågår vid en förändring, det vill säga både vad förändringen i sig innebär men också hur man genom god kommunikation bygger upp en ömsesidig tillit mellan ledare och medarbetare.

 

För intresseanmälan: info@zestforlife.se