Tuff eller tydlig?

Efter att ha startat upp ett antal ledarprogram och erbjudit individuell ledarträning de senaste åren ser jag ett tydligt mönster. De allra flesta som berättar om sina mål med den kommande processen säger samma sak: ”Jag vill bli en tuffare chef”. Jag brukar då ställa motfrågan, ”Vad betyder det för dig”?

I beskrivningen hör jag helt andra definitioner. Inte sällan talas det om egna tidigare chefer, tränare eller andra förebilder man minns och vill efterlikna. Dessa har varit rättvisa, raka, modiga, balanserade, stabila, öppna, lyssnande och inspirerande. Förebilderna har också kunnat måla upp visioner som går att förstå och på ett lättbegripligt sätt pekat på utmaningar i omgivningen. Sist men inte minst har de lyckats förmedla vilka förväntningar de har på medarbetarna.

”Och tuff?”, frågar jag”.  ”Eh, nej… Mer… tydlig” blir oftast svaret.

Ledarskapet har förändrats

Förr var det enklare. Förmannen på fabriksgolvet talade om för arbetarna vad de skulle göra. Och då gjorde de så. Det fanns inte utrymme för diskussioner, möjligen muttrades det lite bakom ryggen.

I dagens organisationer måste varje medarbetare på sätt och vis vara sin egen ledare. Vi omges ständigt av ett brus av valmöjligheter och ofta krävs snabba beslut utan tid för chefens medverkan.

Men kraven på dagens ledare är större än så. Det handlar inte bara om att bestämma. De ska även arbeta värderingsbaserat – hela organisationens värderingar ska genomsyra allt som sker och syns utåt – och skapa konkurrensfördelar. Dessutom generera ständigt ökande resultat, god trivsel, vara förändringsbenägna och fantastiskt framgångsrika. Det är som bäddat för att vara otydlig.

Vad är lösningen?
Vad går att göra redan idag för att bli en mer tydlig ledare? Här kommer några konkreta punkter:

1. Kärnan
Vad står du för? Vilka är dina värderingar? Fastställ vad du tycker är viktigt och berätta om det. Ibland krävs mod för att stå fast vid det och samtidigt vara öppen för andras perspektiv.

2. Uppdraget
Vilken är din roll? Se dig själv som länken mellan organisationens högtflygande strategier och medarbetarnas vardag. Hur ska dessa budskap låta? Hur kan de förmedlas?

3. Kommunikationen
Hur når du fram till olika individer? Om du lär dig mer om dig själv kan du också lättare förstå andras beteenden och drivkrafter. Ta reda på varje mottagares motivatorer, referensramar och erfarenheter. Var nyfiken och intresserad. När är rätt tillfälle att kommunicera? För att nå fram med tydlighet behöver du vara lyhörd på många sätt. Förbered dig och skriv ned ditt budskap så det blir genomtänkt. Går det inte att formulera i ord kanske det inte är så tydligt?

4. Återkopplingen
Ibland kommer feedback automatiskt, men om inte – be om den! Det är det bästa sättet att lära dig mer om hur omgivningen uppfattar dig. Är du beredd att ta emot medarbetarnas ärliga synpunkter? Vilka av deras uppfattningar passar in i de värderingar du vill utstråla? Ta dig tid att lyssna på reaktioner och använd återkopplingen konstruktivt.

5. Den medvetna närvaron
Hur kan du vara närvarande och fånga ögonblicket i ett samtal? Behöver du öva på att lyssna på en ny nivå? Vågar du ibland vara ovetande, nyfiken eller släppa kontrollen och inte alltid vara mer insatt än dina medarbetare? Har du förmågan att särskilja det som sägs i ord, tonläge och kroppsspråk eller uppfatta det osagda? Och hur använder du i så fall den informationen?

För att vara tydlig behövs mod. Det krävs dessutom att du har koll på vem du är och vad du står för, har en strategi för hur du kommunicerar, känner dig trygg i din ledarstil och sist men inte minst – tar dig tid att reflektera.

Så, vad väljer du? Att blir tuffare? Eller tydligare?

 

Marie W Schjölin