Trender som håller och flugor som försvinner

Hon har navigerat i Bryssel och Rosenbad såväl som inom näringslivet. Med variation i bagaget arbetar hon idag med rådgivning till företagsledare och funderar en del över trender som håller och flugor som försvinner. Monika Wiklund gästade podden och det gick verkligen hem hos lyssnarna.

Monika, ditt avsnitt i podcasten Innerligt – Om ledarskap och kommunikation utsågs av lyssnarna som 2015 års bästa avsnitt med motiveringar som att det gav givande kunskap, insikter och igenkänning i arbetslivet samt att du var tydlig i dina exempel och formuleringar. Hur känns det?

– Det känns fantastiskt kul! Jag är väldigt glad och tacksam för så positiv feedback från lyssnarna! Det är väldigt viktigt för mig att det jag arbetar med och talar om känns relevant och användbart på ett praktiskt plan för individer och organisationer. Processer, metoder och verktyg har inget egenvärde – först när det blir konkret, relevant och bidrar till utveckling och resultat ska man använda sig av dessa. Det kravet ställer jag på mig själv i rollen som konsult och coach och jag är glad att det lyser igenom.

Många organisationer skulle tjäna på att vara tydliga med sina värderingar och i sitt värderingsarbete. Vad skulle den största utdelningen bli, tror du?

– När ord och handling går hand i hand kan det bli otroligt viktigt för varumärket både inåt i organisationen såväl som i omvärlden. Man skapar trovärdighet, engagemang och understödjer motivation. Lika förödande kan det dock bli för organisationen när orden klingar falskt och handlingar visar på ett helt annan värdegrund än den uttalade.

Vilket är ditt viktigaste råd om man som organisation vill arbeta mer strukturerat med sitt värderingsarbete?

– Att inte börja med etiketterna, eller orden, utan i hur man vill vara och verka – att visa i handling vad man står för och vad som är viktigt. Det är också viktigt att ha kontinuerliga diskussioner; hur vill och ska vi som ledare och medarbetare agera i konkreta situationer? Vi bör också rekrytera människor vars inre värderingar och motivation stämmer överens med organisationens och slutligen premiera och lyfta fram de ledare och medarbetare som agerar utifrån värderingarna.

Du har också lång erfarenhet av rekryteringsarbete. Hur viktigt är det att få in samtal om värderingar i rekryteringsprocessen?

– Då våra värderingar formas tidigt i livet blir det inte tal om att en organisation ska ”stöpa om” en ny medarbetare eller ledare. De värderingar vi har med oss tenderar att styra hur vi ser på oss själva, våra medmänniskor och omvärlden i stort. De kommer att vara vår inre kompass i kniviga situationer, när vi tolkar omvärlden och hur vi väljer att agera. När organisationens och individens värderingar stämmer överens kan man öka arbetsglädjen, motivationen och skapa en känsla av meningsfullhet. När det inte gör det är risken stor att vi tappar motivation och energi, väljer att lämna organisationen, eller ännu värre – stannar i en organisation trots att det känns fel och dräneras då på mening och arbetsglädje.

Hur skulle du önska att organisationer arbetar med värderingar i framtiden?

Vi befinner oss i en tidpunkt när många, så kallade sanningar, ifrågasätts. De värderingar vi tagit för givna är under diskussion på grund av förändringar i omvärlden. Att värderingar är viktiga ser vi i debatten som pågår kring rätt och fel i nyheter, sociala medier och i andra sociala sammanhang. Stora frågor som jämställdhet, mångfald, etik – allt synas under lupp. Jag tror att de organisationer som klarar att manövrera och skapa en trovärdighet i denna omvärld – samt visar på konkret handling på ett sätt som går hand i hand med de uttalade orden – kommer att bli vinnare. För att klara detta behöver de ledare och medarbetare med en god inre kompass. Vi behöver medarbetare som reflekterar och, på ett sunt sätt, kritiskt ifrågasätter och inte bara handlar för att en förälder, en chef, eller en religiös ledare manat i en viss riktning. Medarbetare med goda värderingar och gott omdöme som styrs av så kallat ”self-leadership” kommer att bli kärnan i organisationen för att manövrera i denna lite mer snåriga omvärld vi lever i nu, avslutar Monika.

Här kan du lyssna på avsnittet:

Avsnitt 24 – Trender som håller och flugor som försvinner – om värderingsarbete