Stjäl relationerna tid från viktiga arbetsuppgifter?

Tillhör du dem som måste småprata lite innan du tar upp ditt ärende med en kollega eller tycker du att det är bättre att ta det viktiga först och småprata sen om tid finns?

Relationer på jobbet tar tid och är viktiga, men för mycket av det goda kan göra att själva uppgifterna hamnar i andra hand, då minskar också effektiviteten. En svår balansgång, eller hur?

Tillsammans med ZEST for Life utvecklar Future Relations individer och team. Vår ambition är att få människor att fungera bättre ihop. Team som förfinar sitt sätt att samarbeta och kommunicera med varandra, blir också mer effektiva. De hittar lättare balansen mellan uppgift och relation.

Vi använder ett analysverktyg från IPU (Institutet för Personlig Utveckling) som visar individuella beteendestilar och drivkrafter samt hur gruppens sammansättning ser ut. Med hjälp av IPU-analyserna ser vi till att ge både individer och grupper ett gemensamt språk att utgå ifrån när de jobbar.

Ett exempel på hur det kan gå till var när jag och Marie var på företaget NÄRA, som arbetar med personlig assistans. Där kunde vi med hjälp av IPU-analyserna titta på sammansättningen av de olika teamen och hur de behövde anpassa sig både internt och externt för att arbeta så effektivt som möjligt.

Insikterna om teamens sammansättning bidrog också till att rekrytering av ny personal blev än mer genomtänkt. Utifrån IPU-analyserna kunde man få en uppfattning om hur teamen skulle påverkas genom rekrytering av olika beteendestilar. NÄRA har också använt IPU-analyserna som ett diskussionsunderlag vid medarbetarsamtal, något som vi varmt rekommenderar. Anders Roxström, vd på NÄRA, berättar:

”Genom att låta Susanna och Marie göra IPU-analyser på mina medarbetare fick vi en ingång till något som annars är svårt att komma åt – den egna individuella utvecklingen som en förutsättning för grupputvecklingen. Tack vare sina varma, öppna och engagerade förhållningssätt kunde Susanna och Marie skapa det förtroende som krävs för vi skulle öppna upp och bli nyfikna på att jobba vidare med att utveckla oss som individer och i grupp.”

Egentligen är det inga konstigheter: Med insikter och ett gemensamt språk blir det mycket enklare att utvecklas både som individ och i grupp – och hitta balansen mellan uppgift och relation.

Gästbloggare Susanna Carlhem, Future Relations

SusannaC_Gästblogg