Startar allt med en känsla?

Under våren utbildar jag mig i det fjärde och allra senaste av IPUs analysverktyg: Emotionell intelligenskvot, EI/EQ, som visar vår förmåga att känna igen och förstå våra egna och andras känslor. Att förstå mer kring de egna känslorna ger nycklar till hur vi kan motivera oss själva men även hur vi kan hantera egna och andras känsloreaktioner.
     Emotionell intelligens har visat sig vara en mycket viktig faktor i modernt ledarskap. Genom undersökningar kan man påvisa att 25% av affärsresultatet direkt kan kopplas till det emotionella klimatet i företaget. Den ledare som kan skapa goda relationer, engagemang och trivsel skapar samtidigt ett bättre resultat. Man har också påvisat att framgångsrika, högpresterande ledare är signifikant mer emotionellt intelligenta än övriga.
     Psykologen och vetenskapsjournalisten Daniel Goleman myntade begreppet ”emotionell intelligens” i samband med att hans bok med samma namn kom ut 1995. Hans tes – att chefer med hög emotionell intelligens var mer effektiva som ledare – byggde på en studie av 200 globala företag. Goleman hade upptäckt att enbart intelligens, målmedvetenhet och visioner inte räckte för att nå framgång. Det krävdes också andra, mjukare egenskaper. I maj 2014 var hans artikel  ”What makes a leader?” om emotionell intelligens från 1998  – den mest lästa på ledarskapssajten ”Harvard Business Review”. Det visar att ämnet fortfarande är aktuellt.
     Alla kan utveckla sin EI/EQ genom att bli medveten om när känslor kan släppas loss och när de bör hållas igen eller hanteras. EI är därmed ett uttryck för emotionella centrats funktion i samverkan med intellektuella centrats. Är du nyfiken på var du står? Hör av dig!
Marie W Schjölin