När insidan räknas

Föreställ dig en tillvaro där alla människors små och stora beslut är mer grundade, autentiska och i linje med vad de verkligen tycker är viktigt. Tänk dig att dessa människor förstår hur de påverkar andra och samtidigt vågar ifrågasätta sina egna antaganden. De är dessutom ständigt nyfikna på att utveckla en medvetenhet om sina egna tankar, känslor, motiv och drivkrafter. De leds av sin inre motivation och vet mycket väl vad som håller dem tillbaka.

Om dessa människor fanns bland ledare, eller som lärare i våra barns skolor, skulle det vara ännu mer fantastiskt. Inom ledarskapsutveckling sammanfattas ofta det jag beskrivit med ett ord: Självledarskap.

Vad säger forskningen?
Enligt studier i positiv psykologi är en av nycklarna för mer välgrundade val en stark tydlighet kring de personliga värderingarna. Det hjälper oss att avgöra vad som är meningsfullt för just oss, i olika situationer. Att dessutom ständigt öka insikterna om vad vi är riktigt bra på – och få möjlighet att använda oss av dessa styrkor – gör att vi oftare hamnar i ”flow”, ett tillstånd där tiden tycks stanna till och allt flyter på utan större ansträngning. Men detta tillstånd ger även positiva effekter i kroppen; andningen blir djupare, koncentrationen skarpare, endorfinnivåerna högre och upplevelsen av njutning ökar. Kreativitet och innovation kommer på köpet.

För att utveckla ditt självledarskap behöver du vara ständigt nyfiken på dig själv. Men även vara öppen för att se andra alternativ och byta synvinkel. Du kan utveckla ditt självledarskap genom några relativt enkla verktyg:

 1. Zooma ut
För att få nya perspektiv kan du behöva se på situationer på olika sätt. Ta ett steg tillbaka och zooma ut från dina egna perspektiv eller din bestämda uppfattning. När du ställer dig vid sidan om ser du dina utmaningar på ett nytt sätt. Kanske gör du detta regelbundet tillsammans med en coach, mentor eller kollega.

2. Zooma in
När du fått en överblick av omvärlden – en helhetsbild genom de intryck du fått – prova att zooma in igen och få grepp om vad som behöver göras. Hur väljer du att agera nu när du eventuellt upptäckt fler alternativ eller nya vägar?

3. Den viktiga återkopplingen
Be om feedback från din omgivning och dina medarbetare. Ställ frågor kring hur de uppfattar dig och vad du behöver utveckla. Det ger dig ytterligare en dimension.

4. Upptäck din kommunikationsstil
Genom att bli mer medveten om ditt naturliga sätt att kommunicera kan du hitta effektiva sätt att hantera viktiga eller utmanande samtal. Hur når du fram till olika individer? Hur påverkas mottagligheten av deras motivatorer, referensramar och erfarenheter? Var nyfiken och intresserad. När är rätt tillfälle att kommunicera? För att nå fram med tydlighet behöver du vara lyhörd på många sätt.

Självledarskap är alltså förmågan att leda dig själv i den riktning du vill, baserat på dina värderingar. Men även att samtidigt vara medveten om vad som håller dig tillbaka och varför du kanske inte alltid når dina mål.

Marie W Schjölin