Ledardag för Otsuka

Otsuka står för livskvalitet och innovation. Bolaget utvecklar läkemedel och medicinteknik för bättre hälsa globalt. Otsuka Pharma Scandinavia AB etablerades i Stockholm år 2001 och är en växande organisation.

 
”Vi arbetar långsiktigt med ledarskapsfrågor samt för att öka initiativen och engagemanget hos medarbetarna. Vi anlitade ZEST for Life för att genomföra Success Insights IPU Profilanalyser på samtliga deltagare inför konferensen, samt att facilitera Ledarskapsdagen den 12 januari 2015, då ledningsgruppen och de nordiska teamledarna samlades. Det blev en lärorik och kreativ dag kring bland annat beteende, drivkrafter och motivatorer. Ledarna arbetade med olika kommunikationstekniker samt för att få en djupare förståelse för människors motivationsfaktorer, allt med Otsukas värdeord som grund.”

 
Camilla Bjuggren och Monika Wiklund, Nordic HR Managers, Otsuka