Leadership Training Individual

Leadership Training Individual är ett helt nytt utbildnings- och träningsprogram som riktar sig till ledare som tidigare genomgått en grundläggande ledarskapsutbildning. Genom ett individuellt 10-stegsprogram tränar och utbildar vi dig i ditt ledarskap genom högaktuella ledarteorier, IPU-analyser (beteende, drivkrafter, EQ och färdigheter) personlig coachning, digitala filer och praktiska uppgifter. Leadership Training Individual är utmärkt för dig som verkligen vill gå på djupet i din ledarutveckling. Kanske har du inte möjlighet att vara borta från jobbet flera dagar? Genom individuell planläggning av utbildningen kan du själv styra över dina utbildningstillfällen.

För mer information och bokning, kontakta Marie W Schjölin, tel 070-530 58 45. E-post marie@zestforlife.se