Effektiv utveckling med analysverktyg

Vi utvecklar individer, team och organisationer. Vi har sett att IPU:s analysverktyg ger varaktiga insikter och en bra grund för effektiv utveckling:

  • IPU Profilanalys beskriver individens beteende – HUR en person agerar.
  • IPU Drivkraftsanalys mäter styrkan i människors drivkrafter – VARFÖR en person gör det den gör.
  • IPU AttributIndex går på djupet – kartlägger tankemönster och en persons verkliga styrkor och svagheter.

TriMetrix är systemet som sammankopplar beteende, drivkrafter och personliga färdigheter. Inom detta system finns processer och verktyg för coachning, rekrytering och grupputveckling.

Vill du veta mer? Kontakta Marie W Schjölin, marie@zestforlife.se eller 08-525 051 27.