Fenomenet brainstorming – inget annat än bortkastad tid?

Du har säkert varit med om det. I familjen, på arbetsplatsen eller under din skoltid. Kanske för att lösa ett problem, öka försäljningen eller se nya möjligheter i ett projekt. Instruktionen brukar låta såhär: ”Spåna nu fram så många idéer som möjligt på kort tid utan att kritisera – här är det högt i tak!” En tom tavla eller ett papper fylls med idéer och alla som är med känner sig engagerade, bekräftade och kreativa. Eller?

Begreppet ”brainstorming” skapades redan på 40-talet av reklammakaren Alex Osborn. Det verkar ha varit en välanvänd metod sedan dess – trots att den inte håller måttet. Det finns bevis för att brainstorming inte alls är ett effektivt sätt att locka fram kreativitet. Gruppdynamiken kan snarare hämma de personlighetstyper som är mer försiktiga och reflekterande för att ge plats för de som vågar dominera och överrösta. Man kan också komma av sig i sitt egna kreativa flöde av att ständigt bli avbruten av andra som tänker högt. Samtliga individer tenderar dessutom att ”spela säkert” och då kan de mest kreativa idéerna utebli.

Forskningen visar tydligt
En forskningsstudie som genomfördes vid Yale University 1958 visar att individer som får sätta sig och tänka var och en för sig får fram både fler och mer kreativa idéer (Taylor et al). Och för bara några år sedan testade man vid Berkeley i Kalifornien tesen om att kreativiteten frigörs om idéer skonas från kritik och fann i stället motsatsen. Idéerna blev långt bättre efter en hård debatt där de kritiserades och försvarades (Feinberg & Nemeth, 2008).

Glöm alltså brainstorming! Den bästa metoden är istället så kallad ”brainwriting”, där var och en först reflekterar och genererar idéer på egen hand, väljer ut sina egna bästa förslag och tar med dem till gruppen. Därefter väljer gruppen tillsammans vilka av idéerna som gemensamt ska utvecklas vidare. Brainwriting har visat sig inte bara generera fler idéer. De är dessutom mer kvalitativa.

Hur ska vi öka kreativiteten?
Det är lätt att tro att kreativitet kan komma enbart ur lekfullhet men den kreativa processen behöver också ett målfokus. Inte sällan finns även en pressad deadline.

Tre steg för ökad kreativitet:

1. Byt miljö
Ta promenadmöten, gå ett varv runt kvarteret eller byt platser med varandra! Nya intryck ger nya perspektiv.

2. Använd brainwriting
Tänk först var och en, dela sedan de idéer som kommit fram och välj ut några att utveckla vidare tillsammans.

3. Sov på saken!
Även om snäva deadlines kan tvinga fram en viss kreativitet förutsätter bärande idéer även realism och förankring. Skapa därför alltid utrymme för såväl förberedelser som tankearbete och förädling.

Lycka till!
Marie W Schjölin