Befriande tanke om kreativitet & prestation

När jag lyssnar på vad Elizabeth Gilbert har att säga om kreativitet blir jag lättad. Det kanske är så jag borde tänka när prestationsångesten är som starkast? Kanske kan jag vila i hennes övertygelse då det förväntas av mig att vara kreativ och överträffa mig själv i ännu ett uppdrag?

Ta dig gärna lite tid, bara nitton minuter, för att se filmklippet. Hoppas även du kan känna ett vilsamt lugn i att kreativitet handlar om att fånga något som finns inom dig, istället för att skapa något helt ny nytt som måste komma från dig. Istället för att vara ett geni behöver du alltså bara hitta geniet i dig.

Marie W Schjölin